schaduw

De opdracht 'Civieltechnisch Projectmanager/bouwmanager' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Geen geschikte kandidaten voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.