schaduw

De opdracht 'Ervaren Aanbestedingsjurist' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Uit de selectie is geen geschikte kandidaat gevonden en we gaan derhalve niet over tot gunnen van deze opdracht. Vooralsnog schorten we de tijdelijke invulling van deze opdracht op. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Kersten.