schaduw

De opdracht 'Hernieuwde aanvraag 2 Civieltechnisch werkvoorbereiders (zzp toegestaan)' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Na het houden van de selectierondes/gesprekken, hebben wij helaas geen geschikte kandidaat gevonden voor de functie civieltechnisch werkvoorbereider zoals uitgevraagd door het Ingenieursbureau.