schaduw

Privacy statement

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, dan zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacy statement. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt en zullen uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden worden gebruikt. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden opgenomen in onze database.

Wie zijn wij?

De gemeente Haarlemmermeer is gevestigd aan Raadhuisplein 1, 2132 TZ te Hoofddorp en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De beheerder van deze website die o.a. verantwoordelijk is voor de hosting en de beveiliging is https://www.thesolutionsfactory.nl/.

Websitebezoek

Wij gebruiken technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft als kandidaat of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van deze website; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij aanmaken van een vacaturezoekopdracht:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.

Bij aanmaken van een eigen account (Mijn account)/solliciteren op vacature:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto en video - op vrijwillige basis.

Bij offreren op inhuuropdracht (indien van toepassing):

 • curriculum vitae (CV), werkervaring, referenties en uurprijs en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat;
 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die vereist zijn voor of gerelateerd zijn aan de uit te voeren opdracht.

Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over gezondheid, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u?

De organisatie(s) die deze website gebruikt/gebruiken heeft/hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het beoordelen van uw sollicitatie/offerte;
 • Het zoeken en vinden van een kandidaat in de kandidatenbank;
 • De vorming van een (verplicht) dossier rondom de inhuuropdracht;
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • Om u te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’ van u. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Uw privacy: inzage en/of wijzigen gegevens

In uw eigen account (Mijn account) heeft u inzage in en beheer over een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens. Ook bepaalt u zelf de mate waarin gegevens zichtbaar zijn, u kunt uw profiel zelfs volledig anonimiseren indien u dat wenst. Uw kandidaatprofiel (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) is na activering een jaar zichtbaar in de kandidatenbank. Na afloop van dit jaar ontvangt u een email waarin wordt gevraagd om uw profiel te actualiseren. Mocht u in de email gestelde periode niet reageren (klikken op activatielink) dan wordt uw profiel geïnactiveerd zodat het niet langer zichtbaar is. U kunt uw profile ook zelf ook elk moment inactiveren.

Wie gebruikt uw persoonsgegevens?

Bij sollicitatie: de in de vacature genoemde contactpersonen (recruiters) en/of de betreffende manager(s).

Bij kandidaatprofiel: alle recruiters van de organisatie(s) die toegang heeft/hebben tot de kandidatenbank.

Bij account en/of offerte op de Inhuurdesk (indien van toepassing): de in de opdracht genoemde contactpersonen (recruiters) en/of de betreffende manager(s).

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Tevens wordt deze website gehost bij een hostingbedrijf dat is voorzien van een ISO 27001 certificaat.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via het contactformulier op deze site.

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in het Privacystatement. Deze versie is opgesteld in April 2018.